GPS外汇机器人

EA评论

Big Bang Featured

Big Bang EA评论

Big Bang EA是由Vagabonding Ltd的Andrey Barinov开发的外汇机器人. 他们告诉社区,Big Bang EA是一个 100% 自适应专家顾问,因为它结合了简单的设置和强大的交易技术. 供应商坚持认为,EA不能在有隔夜头寸的账户上使用 …

Big Bang EA评论 阅读更多 »

GPS外汇机器人